Šokis - tai horizontalaus troškimo vertikali išraiška

Šokių studija "Top Dance"